Wat is CASB?

Een Cloud Access Security Broker (CASB) beschermt in de cloud gehoste gegevens en biedt enterprise-klasse beveiligingscontroles zodat organisaties SaaS en IaaS in hun bestaande beveiligingsarchitectuur kunnen opnemen. Naarmate organisaties de cloud omarmen, vervangen ze veel van hun datacentertoepassingen door Software as a Service (SaaS) of verplaatsen ze veel van hun IT naar infrastructuuraanbieders (IaaS) zoals Amazon of Azure.

CASB's bieden:

  • Zichtbaarheid
  • Veiligheid van gegevens
  • Bescherming tegen bedreigingen
  • Compliance.

Bij het vergelijken van CASB oplossingen is het belangrijk na te gaan of ze voldoen aan je specifieke behoeften in elk van deze categorieën.

CASB en cloud security

Cloud Access Security Brokers werken door ervoor te zorgen dat het netwerkverkeer tussen on-premises apparaten en de cloud provider voldoet aan je beveiligingsbeleid. Ze hebben de mogelijkheid om inzicht te geven in het gebruik van cloud toepassingen over cloud platforms heen en identiteit te geven aan onbestraft gebruik. CASB's gebruiken auto-discovery om cloud toepassingen die in gebruik zijn te identificeren en signaleren risicovolle toepassingen, risicovolle gebruikers en andere belangrijke risicofactoren. Cloud access brokers hebben de mogelijkheid om een aantal verschillende toegangscontroles voor beveiliging af te dwingen, waaronder versleuteling en apparaat profilering. Ze kunnen ook andere diensten leveren zoals credential mapping.

Ondernemingen richten zich steeds vaker tot CASB leveranciers om beveiligingsbeleid af te dwingen, risico's van cloud diensten aan te pakken, en aan regelgeving te voldoen.

Over CASB en Nomios

Nomios is sinds 2004 actief in het inzetten en beheren van beveiligingsoplossingen. Wij kunnen je helpen je huidige beveiligingsniveau te beoordelen en hoe het gebruik van cloud toepassingen je organisatie blootstelt aan nieuwe bedreigingen. We kunnen adviseren of en hoe een CASB oplossing deze bedreigingen kan beperken.

We helpen je de beste CASB oplossing voor je te kiezen. Dat kan een proxy-, cloud- of agent-gebaseerde oplossing zijn. We kunnen je ook helpen bij de implementatie om ervoor te zorgen dat de beleidslijnen op de CASB afgestemd zijn op de nalevingsregels waaraan je organisatie zich moet houden.

Un CASB (Cloud Access Security Broker) protège les données hébergées dans le Cloud et fournit des contrôles de sécurité de niveau entreprise afin que les organisations puissent intégrer le SaaS et le IaaS dans leur architecture de sécurité existante. En adoptant le Cloud, les entreprises remplacent un grand nombre d'applications de leur centre de données par des logiciels en tant que service (SaaS) ou déplacent une grande partie de leur informatique vers des fournisseurs d'infrastructure (IaaS) comme Amazon ou Azure.

Les CASB fournissent :

  • La visibilité,
  • La sécurité des données,
  • La protection contre les menaces,
  • La conformité.

Lorsque vous comparez les solutions CASB, il est important de vous assurer qu'elles répondent à vos besoins spécifiques dans chacune de ces catégories.

CASB et sécurité du cloud

Un CASB avec un accès au Cloud veille à ce que le trafic réseau entre les dispositifs sur site et le fournisseur de Cloud soient conformes à vos politiques de sécurité. Ils ont la capacité de donner un aperçu de l'utilisation des applications Cloud sur l'ensemble des plates-formes Cloud et d'identifier les utilisations non autorisées. Les CASB utilisent la découverte automatique pour identifier les applications Cloud utilisées et repérer les applications à haut risque, les utilisateurs à haut risque et d'autres facteurs de risque importants. Un CASB a la capacité d'appliquer un certain nombre de contrôles d'accès de sécurité différents, notamment le cryptage et le profilage des appareils. Il peut également fournir d'autres services tels que le mappage des justificatifs d'identité.

Les entreprises se tournent de plus en plus vers les fournisseurs de CASB pour appliquer des politiques de sécurité, faire face aux risques liés aux services Cloud et se conformer aux réglementations.

À propos de CASB et de Nomios

Nomios est actif dans le déploiement et la gestion de solutions de sécurité depuis 2014. Nous pouvons vous aider à évaluer votre niveau de sécurité actuel et la manière dont l'utilisation d'applications Cloud expose votre organisation à de nouvelles menaces. Nous pouvons vous conseiller une solution CASB qui peut limiter ces menaces.

Nous vous aiderons à sélectionner la meilleure solution CASB pour vous. Il peut s'agir d'une solution basée sur un Proxy, un Cloud ou un Agent. Nous pouvons également vous assister dans la mise en œuvre de la solution afin de garantir que les politiques du CASB soient alignées sur les règles de conformité de votre organisation.

Ons technologisch ecosystem

Onze CASB partners

Kom in contact met onze experts

Ons team staat voor je klaar

Wil je meer weten over dit onderwerp? Laat een bericht of je nummer achter en we bellen je terug. We helpen je graag verder.

Artikelen

Meer updates