Disclaimer

Content

Nomios spant zich in om op deze website betrouwbare en up-to-date informatie te verstrekken. Toch is het altijd mogelijk dat bepaalde informatie niet of niet meer correct is. Infradata aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het gebruik van de informatie op deze website of voor enige vorm van schade of verlies als direct of indirect gevolg van het gebruik van de informatie op deze website.

Intellectuele eigendomsrechten

De intellectuele eigendomsrechten op deze website berusten uitsluitend bij Nomios. Afgezien van de wettelijk bepaalde uitzonderingen mag niets op deze website worden verveelvoudigd of openbaar worden gemaakt zonder schriftelijke toestemming vooraf van Nomios.

Koppelingen naar websites van derden

Koppelingen naar websites van derden en bronnen (hyperlinks) worden uitsluitend aangeboden voor het gemak van de gebruiker en impliceren niet dat Nomios de gekoppelde websites en bronnen goedkeurt of ondersteunt. Aangezien deze bronnen worden onderhouden door derden, zijn wij op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de juistheid en correctheid, noch voor elk ander aspect van de informatie aldaar.

Door gebruik te maken van deze website ga je akkoord met de hierboven genoemde algemene voorwaarden.

Artikelen

Laatste nieuws en blog