CSR bij Nomios

Met Corporate Social Responsibility (CSR) laten we elke beslissing tellen en zetten we stappen naar een duurzame toekomst.

Placeholder for River stream and road forrestRiver stream and road forrest
CSR

Onze missie en visie

CSR missieverklaring

Bij Nomios geloven we dat we een belangrijke en strategische rol vervullen in het verbinden van onze markten met de technologie van onze leveranciers. Onze sociale verantwoordelijkheid als onderneming en dus ook onze bijdrage tot het waarborgen van een duurzame wereld moeten van dezelfde aard zijn.

Voor ons betekent dit dat de enige manier om duurzaamheid echt in onze organisatie te verankeren is het in onze bedrijfscultuur op te nemen en het direct met ons bedrijfsmodel(len) te verbinden.

Met ons team van deskundigen en ons ecosysteem van strategische partners creëren we een optimaal evenwicht tussen mensen, planeet en door welvaart gedreven door technologie (people, planet, technology-driven prosperity) om deze missie waar te maken.

CSR visieverklaring

Beveiliging en connectiviteit zijn essentieel om de meest innovatieve geesten de ruimte te geven. Wij geloven dat mensen de bepalende factor zijn voor succes in zowel beveiliging als connectiviteit. Een mensgerichte en duurzame benadering van technologie is daarom essentieel. Bij Nomios betekent dit dat we streven naar een toekomst waarin:

  1. Leveranciers ondersteunen duurzaamheidsinspanningen op de meest transparante manier die ze kunnen in alle stadia van de levenscyclus van een product.
  2. Klanten kunnen de voetafdruk van elke technologische oplossing op een eenvoudige, begrijpelijke en toegankelijke manier beoordelen en compenseren.
  3. Oplossingen zijn grotendeels recycleerbaar en bij voorkeur cradle-to-cradle ontworpen.
Duurzaamheid invoeren in onze manier van werken

Onze CSR initiatieven

Lees meer over de CSR initiatieven waar we bij betrokken zijn.

Verenigde Naties

Doelen die passen bij ons DNA

De Verenigde Naties zijn het wereldwijd eens geworden over een reeks doelstellingen voor duurzame ontwikkeling - een einde maken aan armoede, de planeet beschermen en welvaart voor iedereen garanderen. Bedrijven moeten deel uitmaken van die oplossing, en Nomios ook. Uit de 17 VN-doelen hebben we er vier gekozen die het dichtst bij ons DNA staan.

Veerkrachtige infrastructuur bouwen, inclusieve en duurzame industrialisatie bevorderen en innovatie stimuleren.

Bij Nomios streven we ernaar duurzaamheid in al onze bedrijfsmodellen te verankeren en het bedrijf om te vormen van een traditionele integrator tot een bedrijf dat echt duurzame netwerk- en beveiligingsoplossingen kan ontwerpen en adviseren. Bovendien voegen we duurzaamheidselementen toe aan onze huidige portefeuille om de CO2-uitstoot van deze oplossingen te neutraliseren en te compenseren.

Zorgen voor duurzame consumptie- en productiepatronen.

Bij Nomios geloven we in verantwoordelijke consumptie en productie via onze partners in de productieketen. Door hun CSR ontwikkelingen op de voet te volgen kunnen we onze klanten de meest groene IT oplossingen bieden.

Neem dringend maatregelen om de klimaatverandering en de gevolgen ervan tegen te gaan.

Om de klimaatverandering en de gevolgen ervan tegen te gaan, streven we er bij Nomios naar onszelf en onze leveranciers uit te dagen de juiste maatregelen te nemen om onze CO2 voetafdruk te verkleinen en te compenseren, vooral in Scope 3. We hebben verschillende acties opgezet om dit te ondersteunen, zoals CO2 compensatie met de hulp van onze partners Trees for All en Riforest.

Bescherming, herstel en bevordering van duurzaam gebruik van land-ecosystemen, duurzaam beheer van bossen, bestrijding van woestijnvorming, en stopzetting en ombuiging van landdegradatie en stopzetting van het verlies aan biodiversiteit.

Wij dragen tot dit doel bij samen met onze partner Riforest en Trees for All. Riforest stimuleert en steunt arme boeren in het Rifgebergte bij het ecologisch en economisch herstel van hun landbouwgrond. In de eerste twee kwartalen hebben we meer dan 5.000 bomen aan Riforest geschonken ter compensatie van toekomstige CO2 uitstoot (scope 1 en 2) en samen met Trees for All planten we 2.500 bomen om een bedrijfsbos vorm te geven.

Placeholder for Hetportretbureau LR 4 T1 A1409Hetportretbureau LR 4 T1 A1409

Onze beloftes

  1. Nomios Nederland B.V. verplicht zich om haar CO2-plafond (van 250 ton zoals gemeten in 2019) nooit te overschrijden, ongeacht de omvang van het bedrijf (dat gemiddeld 20% per jaar groeit). Daarnaast verplicht Nomios zich om haar scope 1 en 2 emissies vanaf 2019 jaarlijks volledig te compenseren. Deze verbintenis resulteert in een structurele CO2-reductie die nauw verbonden is met de groei van ons bedrijf (in FTE). Effectief resulteert dit in een vermindering van minimaal 10% op jaarbasis.
  2. Nomios Nederland B.V. verbindt zich er tegenover haar klanten toe dat al haar diensten Net-Zero beschikbaar zijn. Dit betekent dat alle emissies afkomstig van een product terwijl het in gebruik is (inclusief stroomverbruik) bij Nomios of wanneer het door Nomios wordt vervangen, volledig worden geneutraliseerd en apparatuur wordt hergebruikt en/of volledig wordt gerecycled. Bovendien verbindt Nomios zich ertoe haar dienstenportfolio tegen 2025 uitsluitend op deze Net-Zero manier aan te bieden.
Kom in contact met onze experts

Ons team staat voor je klaar

Wil je meer weten over dit onderwerp? Laat een bericht of je nummer achter en we bellen je terug. We helpen je graag verder.

Artikelen

Laatste nieuws en blog